BIBLIOTECĂ

Accesați materialul nostru atașat mai jos:

Ghidul “Pas cu Pas”

pentru Crearea Incubatoarelor Regionale de Afaceri

Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Legea Republicii Moldova Nr.845-XII din 3 ianuarie 1992

Legea reglementării de stat a activității comerciale-externe

Legea Republicii Moldova Nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000

Legea privind societățile pe acțiuni

Legea Republicii Moldova Nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997

Legea privind societățile cu răspundere limitată

Legea Republicii Moldova Nr. 135-XVI din 14 iunie 2007

Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Legea Republicii Moldova Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007

Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)

Legea Republicii Moldova Nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000

Legea privind cooperativele de producție

Legea Republicii Moldova Nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002

Legea privind cooperativele de întreprinzător

Legea Republicii Moldova Nr. 73-XV din 12 aprilie 2001

Legea privind la patenta de întreprinzător

Legea Republicii Moldova Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998

Legea privind întreprinderea de stat

Legea Republicii Moldova Nr. 146-XIII din 16 iunie 1994

Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Legea Republicii Moldova Nr. 451-XV din 30 iulie 2001

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 62

„Contabilitatea în partidă simplă”

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor

Nr. 664 din 3 iunie 2008

LISTA Prestatorilor de Servicii în Afaceri din Republica Moldova

Lista Băncilor participante la PNAET