DESCRIERE IAL

Instituția Publică "Incubatorul de Afaceri Leova"

IAL este o entitate non-profit, non-guvernamentală, creată de Consiliul Raional Leova Fondat ca Instituție Publică prin Decizia Consiliului Raional nr. 6.2 din 22 decembrie 2011. Apoi, IAL a fost deschis pentru afaceri pe data 04.10.2012.

IAL a fost creat în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale„ finanțat de UE și implementat de Organizația de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în concordanță cu prioritățile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităților mediului de afaceri, în deosebi în zonele rurale. Conceptul și principiile de operare a IAL se bazează pe susținerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate.

 

Generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes
Conceptul şi principiile de operare a IAL se bazează pe susţinerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate. Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o perioadă determinată de timp.

Acordarea suportului în faza de inițiere a afacerii
Firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, suport consultativ şi servicii de consultanţă, precum şi de susţinere financiară în termeni de plăţi limitate pentru utilităţi, internet, chirie, împrumuturi financiare fără dobîndă etc.

Facilitarea accesului la informații și consultanță
În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, IAL organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Dezvoltarea abilităților și culturii antreprenoriale a IMM-urilor
Suportul continuu pe toată durata incubării garantează căpătarea calităților vitale ale unui antreprenor de succes. Rezidenții IAL beneficiază de sfaturi practice, fiind ghidați de experiența specialiștilor în domeniu. Astfel, IAL permite educarea spiritului de conducător și cizelarea calităților existente

Crearea de noi locuri de muncă și reducerea ratei șomajului
IAL oferă posibilitatea oamenilor și întreprinderilor din regiune să-și realizeze întregul lor potențial fapt ce contribuie la creșterea productivității și competitivității economiei din regiune.

 

Interacțiunea cu instituțiile similare din alte state
IAL asigură crearea legăturilor cu organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului IMM-urilor inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat.